Image
Image
Архів AltusTimes
Отримати консультацію

Інфраструктура контролю та держрегулювання діяльності КУА і ПІФ

Діяльність компаній, що управляють активами інвестиційних фондів - КУА, регулюються і контролюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України (ДКЦПФР).

Захист прав інвесторів забезпечена організаційною структурою інвестиційного фонду. Відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» функції управління, обліку і зберігання активів фонду розділені між незалежними один від одного структурами - компанією з управління активами та банком-зберігачем.

З моменту прийняття закону України про інститути спільного інвестування у 2001 р в Україні почали свою роботу принципово нові структури - пайові інвестиційні фонди - ПІФ, які є перевіреними світовою практикою механізмами залучення коштів інвесторів в національну економіку, дають можливість всім громадянам отримати від вкладень в цінні папери такі ж вигоди, як отримують великі інвестори, банки і корпорації, а також є одним з успішних способів не тільки вберегти свої гроші від інфляції, але й прумножити їх.

ТОВ «КУА «Альтус Ассетс Актівітіс»

Колектив ТОВ «КУА« Альтус Ассетс Актівітіс »- це команда професіоналів, що мають багаторічний досвід роботи.

Управління коштами інвесторів в інвестиційних фондах виробляє компанія з управління активами - КУА на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України (ДКЦПФР).

Кваліфікація ряду співробітників КУА підтверджена сертифікатом ДКЦБФР.

Професійний керуючий мінімізує ризики шляхом диверсифікації в цінні папери різних компаній.

В інвестиційному фонді велике значення надається інформаційної прозорості.

КУА зобов'язана регулярно публікувати і розміщувати на сайті інформацію про діяльність фондів. КУА несе відповідальність за зміст і форму поширюваної інформації, в тому числі за неточність чи несвоєчасніть публікацій. Інформація загальнодоступна, тому не обов'язково бути інвестором фонду аби отримати відомості про фонд. Всю необхідну інформацію про інвестиційні фонди можна отримати в інтернеті, на сайті компанії, а також в офісі компанії.

Пайовий інвестиційний фонд не може збанкрутувати, тому що не є юридичною особою. Активи, якими володіє ПІФ не є власністю КУА.

УАІБ

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Контролює дотримання норм і правил поведінки, регламентів, правил здійснення операцій з цінними паперами та грошовими коштами, а також дотримання вимог до професійної кваліфікації співробітників.

Впроваджує заходи щодо захисту прав інвесторів фондів. Інформує суспільство про результати діяльності членів Асоціації.

ДФС

Державна фісальна служба України

періодично проводить камеральну перевірку КУА на предмет законності операцій проведених компаніями з активами інвестиційних фондів, а також правильності ведення бухгалтерського обліку КУА і інвестфондів.

НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

є державним регулятором вітчизняного фондового ринку. Комісія видає КУА ліцензію на управління активами, екзаменує та сертифікує її співробітників. ДКЦПФР контролює діяльність КУА, щодня отримуючи звіти про результати діяльності всіх публічних фондів України.

НДУ

Національний депозитарій України

зберігає глобальні сертифікати по кожному фонду компанії, бере участь в перереєстрації прав власності на цінні папери КУА при їх списанні або зарахування на рахунок, а також надає виписки за станом рахунків компанії в цінних паперах.

Спеціалізований зберігач

Спеціалізований зберігач - ліцензійна організація, яка веде зберігання та облік прав на цінні папери інвестиційних фондів. Зберігач не має права користуватися і розпоряджатися майном інвестиційного фонду, - він може здійснювати контроль за дотриманням КУА нормативних правових актів і регламенту інвестиційного фонду, стежити за тим, куди спрямовуються кошти інвесторів, - з метою дотримання вимог до складу та структури активів інвестиційного фонду відповідно до інвестиційної декларації фонду.

Банк

Банк не має права проводити будь-які операції по рахунку інвестиційного фонду без письмової згоди Зберігача відкритого фонду, що підтверджує законність і правильність операцій.

Незалежний оцінювач

Оцінювач проводить роботу з оцінки майна пайового інвестиційного фонду у вартості його чистих активів. Це юридична особа, його діяльність здійснюється на підставі спеціальної ліцензії. Незалежним оцінювачем не можуть бути дочірні компанії аудитора, спеціалізованого зберігача або управляючої компанії ПІФу.

Вся оціночна діяльність регулюється законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Аудитор

Підтвердження достовірності відображених даних за підсумками року у звітах компанії, здійснює аудиторська фірма. Рішення аудиторської перевірки про фінансову стабільність компанії, відповідно до закону України, в подальшому віддаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР).


 

bottom-logo.png
Управління інвестиційними фондами.
Приєднуйтесь до професіоналів.
Україна, Дніпро, вул. Шевченка, 53
БФК "Энігма", офіс 401
(056) 732 32 34,  (073) 732 32 34

Search