Повідомлення про втрату документа ЗНВПІФ "Альтус-Бонус"

Повідомлення про втрату документа
Закритий недиверсифікований венчурний пайовий
інвестиційний фонд «Альтус-Бонус»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» (далі – Фонд)
(ідентифікаційний код Компанії з управління активами 33719000, код ЄДРІСІ 233274)

 Ліквідаційна комісія  повідомляє про втрату оригіналу примірника Змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого венчурного пайового  інвестиційного фонду «Альтус-Бонус» , які були затверджені рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС»  (протокол №87 від 08.02.2010р.) та  зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.03.2010р.

Голова Ліквідаційної комісії                                                                                   С.О. Пустельник