Повідомлення про порядок проведення розрахунків з учасниками ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

Повідомлення про порядок проведення розрахунків з учасниками

ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»

(ідентифікаційний код 35164604, код ЄДРІСІ 132726)

 

Ліквідаційна комісія ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ», відповідно до вимог розділу II Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду (рішення НКЦПФР №2606 від 19.11.2013р.), повідомляє учасників про порядок проведення розрахунків з ними у зв’язку з ліквідацією ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ».

Повідомлення про розрахунки з акціонерами ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС-ФОНД ОБЛІГАЦІЙ»