Повідомлення про чергові Загальні збори акціонерів ПАТ "ЗНКІФ "АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ"

У відповідності до ст. 19 Закону України «Про інститути спільного інвестування» ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТУС-ФОНД АКЦІЙ» (далі по тексту - Фонд), місцезнаходження: 49070, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, поверх 6, в особі Голови Наглядової ради Скляр Юлії Михайлівни, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів, що відбудуться 23 жовтня 2014 року о 13:00 за адресою: 49044,  м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімната 401.

Реєстрація учасників корпоративного фонду проводитиметься з 12:30 год. до 13:00 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - 17.10.2014 року.

Порядок денний:

1 питання: Обрання лічильної комісії Фонду.

2 питання: Прийняття рішення про заміну зберігача активів Фонду та укладення договору з новим  зберігачем активів Фонду.

Для участі у позачергових Загальних зборах необхідно мати при собі:

1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу учасника корпоративного фонду (або його представника).

2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах для представників учасників:

- юридичних осіб (окрім керівника), посвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи або нотаріусом;

- фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 

3. Керівнику юридичної особи мати при собі документи, що підтверджують його повноваження та призначення.

 У період до дати проведення позачергових Загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів, учасник Фонду має право ознайомитися з документами, що стали підставою для їх проведення та є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 

м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, поверх 4, кімната № 401, у робочі дні
з 9-00 год. до 18-00 год.

Відповідальна особа Фонду за порядок ознайомлення учасників Фонду з документами –
Скляр Юлія Михайлівна.
Телефон для довідок: +38 (056) 790-55-00.

   Додатково повідомляємо, що позачергові Загальні збори Фонду проводитимуться за спрощеною процедурою, відповідно до п.6.13 Статуту Фонду.


Голова Наглядової ради

ПАТ «ЗНКІФ «АЛЬТУС – ФОНД АКЦІЙ»

Ю.М. Скляр