Загальна інформація

 

Альтус-Збалансований – один з найстаріших, а також найбільших фондів України.

Даний фонд має збалансовану структуру.

Структура активів фондів забезпечує практично рівне співвідношення акцій, депозитів і облігацій, що дозволяє інвесторам отримувати високий прибуток без різких коливань вартості сертифікатів.

Стабільне збільшення вартості вкладених інвестицій фонду досягається за рахунок широкої диверсифікації (розподілу) портфеля активів, вкладення коштів в акції та облігації різних галузей народного господарства, цінні папери українських емітентів мають стабільні показники зростання і високу платоспроможність, депозити та облігації найбільших банків України, державні облігації.

Даний фонд є ідеальною заміною депозиту. Висока прибутковість і суттєва диверсифікація вкладень робить його набагато ефективнішим за депозит.

Інформація про інвестиційний фонд

Повне найменування ІСІ Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Альтус-Збалансований»
Скорочене найменування ІСІ ВДПІФ «Альтус-Збалансований»
Тип ІСІ відкритий
Вид ІСІ диверсифікований
Термін дії ІСІ безстроковий
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 211361
Дата внесення до ЄДРІСІ 21.04.2006
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів 02.06.2006
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів 2074
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів ДКЦПФР
Форма існування інвестиційних сертифікатів бездокументарна
Форма випуску інвестиційних сертифікатів іменні
Спосіб розміщення випуску прилюдна пропозиція
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.) 1000
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) 100 000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Тип юридичної особи Найменування юридичної особи Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи Місцезнаходження юридичної особи
33719000 компанія з управління активами ТОВ «КУА «Альтус ассетс актiвiтiс» Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), Рішення НКЦПФР № 880 від 23.06.2015 р., строк дії з 09.11.2015 р. по необмежений м. Днiпро, вул. Шевченка, буд. 53, пов. 4
26237202 депозитарна установа ПАТ «Банк Восток» Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності серія АЕ № 263292, видана НКЦПФР 10.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений м. Днiпро, вул. Курсантська, буд. 24
32723922 незалежний оцінювач майна ТОВ «НВП «Фiнансова та технiчна експертиза» Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 93/16, виданий Фондом державного майна України 04.02.2016 р., строк дії з 04.02.2016 р. до 04.02.2019 р. м. Днiпро, вул. Фурманова, буд. 1, кв. 9
23877071 аудитор (аудиторська фірма) ПП «Аудиторська фiрма «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р., термін дії до 26.11.2020 р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000329, видане НКЦПФР 18.12.2015 р., строк дії з 28.05.2013 р. по 26.11.2020 р. м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 22