Загальна інформація

Чому Альтус-Депозит – найбільш безризиковий спосіб заощадження коштів?

НАДІЙНІСТЬ 
Детальний щомісячний аналіз звітності банків забезпечує максимальний захист вкладів.
ГНУЧКІСТЬ
Кошти фонду розміщуються в максимальну кількість банків, забезпечуючи диверсифікацію коштів.
ЛІКВІДНІСТЬ
Можливість забрати кошти в будь-який день підкреслює високу ліквідність.

Інвестиційний фонд «Альтус–Депозит» орієнтований в першу чергу на людей, які сьогодні є вкладниками банків.
 
Стратегія фонду «Альтус-Депозит» націлена на максимальний захист вкладів – шляхом розміщення коштів інвесторів в депозити, облігації банків, а також в високоліквідні облігації державної позики.

Вибір банку для вкладення коштів інвесторів відбувається виключно після скрупульозного фундаментального аналізу даних банківської звітності.
Аналітики компанії, що володіють більш ніж десятирічним досвідом роботи на провідних позиціях у фінансовому секторі, в тому числі на посаді головного казначея банку і інших, щомісяця проводять детальний аналіз звітності десятків найбільших банків України.

З метою максимального зниження ризиків, терміни розміщення депозитів за обраними банкам визначаються, як правило, в рамках періодів від п'яти до дев'яноста днів. Таким чином, депозити розміщуються на короткі терміни, а рішення про продовження співпраці з банком приймається тільки після аналізу «свіжої» статистичної звітності цього банку.

Крім того, кошти фонду розміщуються в максимальну кількість банків , що зводить ризики вкладення в «Альтус-Депозит» до мінімуму, так як відповідно до законодавства України, структура відкритого інвестиційного фонду максимально диверсифікована - не більше 10% від загальної суми активів фонду можуть бути розміщені в одному банку. Очевидно, що самостійно практично ніхто з вкладників не зможе розмістити свої кошти відразу в 10-20 банках, тим більше в тих, офіси яких знаходяться в інших містах.

Не можна не відзначити той факт, що компанія «Альтус», що управляє активами інвестиційних фондів на суму понад півмільярда гривень, як великий VIP-клієнт отримує від банків персональні - більш вигідні - умови при розміщенні активів керованих нею фондів. 

Головною особливістю фонду «Альтус-Депозит» є можливість забрати вкладені кошти в будь-який робочий день місяця, без будь-яких штрафних санкцій , що в принципі неможливо при самостійному розміщенні коштів на депозит в банк. По суті вкладення коштів в «Альтус-Депозит» є аналогом депозиту «до запитання», при цьому прибутковість досягає рівня ставок за строковими депозитами.

В останні роки в банківській сфері склалася непроста ситуація. При виборі банку ця обставина вимагає від вкладників максимальної пильності і глибокого розуміння того, що відбувається. Проблеми ліквідності, що виникли, і істотне погіршення якості активів торкнулися як національних банків, так і банків з іноземним капіталом. На жаль, події останніх років показали, що гарантією надійності не можуть бути ні вікова історія банку, ні його великі або малі розміри, а значить аналіз можна будувати тільки на його поточному фінансовому стані. Безумовно, вже з тієї причини, що за банком ведеться постійний нагляд з боку державного регулятора (тобто НБУ), банк не може впасти в один день. Проте,   постійно   аналізуючи звітність банку і відстежуючи динаміку зміни показників його діяльності, можна завчасно припинити співпрацю з тим чи іншим банком, не гадаючи «пощастить чи ні».

Інформація про інвестиційний фонд

Повне найменування ІСІ Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Альтус-Депозит»
Скорочене найменування ІСІ ВДПІФ «Альтус-Депозит»
Тип ІСІ відкритий
Вид ІСІ диверсифікований
Термін дії ІСІ безстроковий
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ 2111407
Дата внесення до ЄДРІСІ 17.02.2010
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів 01.04.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів 1692
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів ДКЦПФР
Форма існування інвестиційних сертифікатів бездокументарна
Форма випуску інвестиційних сертифікатів іменні
Спосіб розміщення випуску прилюдна пропозиція
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.) 1000
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) 100 000

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Тип юридичної особи Найменування юридичної особи Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи Місцезнаходження юридичної особи
33719000 компанія з управління активами ТОВ «КУА «Альтус ассетс актiвiтiс» Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), Рішення НКЦПФР № 880 від 23.06.2015 р., строк дії з 09.11.2015 р. по необмежений м. Днiпро, вул. Шевченка, буд. 53, пов. 4
26237202 депозитарна установа ПАТ «Банк Восток» Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності серія АЕ № 263292, видана НКЦПФР 10.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений м. Днiпро, вул. Курсантська, буд. 24
32723922 незалежний оцінювач майна ТОВ «НВП «Фiнансова та технiчна експертиза» Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 93/16, виданий Фондом державного майна України 04.02.2016 р., строк дії з 04.02.2016 р. до 04.02.2019 р. м. Днiпро, вул. Фурманова, буд. 1, кв. 9
23877071 аудитор (аудиторська фірма) ПП «Аудиторська фiрма «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане Аудиторською палатою України 26.01.2001 р., термін дії до 26.11.2020 р.; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000329, видане НКЦПФР 18.12.2015 р., строк дії з 28.05.2013 р. по 26.11.2020 р. м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 22